31Sie2016

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. świętokrzyskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 31 sierpnia 2016 r.
Miejsce: Kielce
Erasmus+ Edukacja szkolna

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na spotkanie dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkie inne instytucje edukacyjne uprawnione i zainteresowane aplikowaniem w programie Erasmus+ Edukacja szkolna w roku 2017.

Cele spotkania:

  • podniesienie wiedzy na temat możliwości realizacji projektów w programie Erasmus+ wśród uprawnionych podmiotów w województwie świętokrzyskim,
  • zachęcenie do aplikowania,
  • prezentacja przykładów dobrych praktyk,
  • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Harmonogram spotkania

8.30-9.00  | Rejestracja uczestników.

9.00-10.30 | Program Erasmus+ (Akcja KA1 i KA2) różne możliwości aplikowania.  Priorytety. Partnerzy do współpracy. Europejski Plan rozwoju szkoły.

10.30-11.00 | Rejestracja instytucji do bazy ECAS  i systemu URF.

11.00-11.15 |  Przerwa

11.15-12.00 | Wniosek aplikacyjny. Zasady finansowania i realizacji projektu.

12.00-12.30 | Formalna i merytoryczna ocena wniosku. Uwagi ekspertów z roku 2015.

12.30-12.45 | Przerwa

12.45-13.00 | Upowszechnianie rezultatów projektu. Mobility Tool. Certyfikaty Youthpass i Europass.

13.00-13.45 | Przykłady dobrych praktyk:

  • Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej (szkoła) – Tamara Hachulska – VII LO w Kielcach, Monika Sokalska, Iwona Kłos – IV LO w Kielcach
  • Akcja KA1  Mobilność kadry edukacji szkolnej (konsorcjum) – Bernadeta Mechelewska, przedstawiciel jst w Górnie

13.45-14.00 | Odpowiedzi na pytania. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Po godz. 14.00 Konsultacje indywidualne.

Rejestracja

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji, (w przypadku zespołu szkół może być więcej). Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 25 sierpnia 2016r. do godziny 24.00.

Miejsce

Spotkanie odbędzie się  31.08.2016r. (środa) w godz. 9.00. – 14.00  w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 w sali konferencyjnej nr 16.

Kontakt

Pytania prosimy kierować do konsultanta regionalnego:
Maria Bednarska, tel. 608657709, e-mail: maria.bednarska@scdn.pl

Kategorie