10Maj2016

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych z mniejszym stażem obsługi projektów mobilności w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 10 maja 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych z mniejszym stażem obsługi projektów mobilności w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe na spotkanie, na którym zostaną przedstawione podstawowe informacje z zakresu realizacji umowy finansowej „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych” KA103 i KA107.

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2016 r. w centrum Warszawy. Miejsce spotkania zostanie podane w potwierdzeniu rejestracji wysłanym e-mailowo najpóźniej 5 maja 2016 r.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 a zakończy ok. godz. 15:00. Stoisko recepcyjne będzie czynne od godz. 10:30.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania.

Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji za pomocą formularza elektronicznego w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja 2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia Pani/a zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat spotkania zostaną wysłane e-mailowo po zakończeniu rejestracji, tj. najpóźniej 5 maja 2016 r. na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Rejestracja

Kontakt

.

Program spotkania

Pobierz

.

Materiały pokonferencyjne

Pobierz

Kategorie