23Paź2017

Spotkanie informacyjne na temat projektów Akcji 2 Erasmus+ kierowanych dla sektora szkolnictwa wyższego

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 23 października 2017 r.
Miejsce: Poznań

Organizatorami spotkania są: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem spotkania jest:

  1. przedstawienie szczegółowych informacji na temat projektów typu Partnerstwa strategiczne (działanie zarządzane przez narodowe agencje programu Erasmus+), w tym:
  • charakterystyki i zasad dofinansowania Partnerstw strategicznych według założeń programu Erasmus+;
  • kryteriów oceny wniosków o Partnerstwa strategiczne;
  • formularza wniosku dla projektów typu Partnerstwa strategiczne;
  1. zasygnalizowanie możliwości wynikających z projektów centralnych (zarządzanych przez Agencję Wykonawczą w Brukseli), w tym skrótowa prezentacja projektów typu:
  • Sojusze na rzecz wiedzy
  • Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego

Spotkanie jest adresowane do:

  • pracowników uczelni zamierzających realizować projekty edukacyjne na rzecz szkolnictwa wyższego z instytucjami z innych krajów,
  • przedstawicieli uczelni z działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,
  • przedstawicieli firm i innych instytucji prywatnych i publicznych zainteresowanych udziałem w międzynarodowych projektach edukacyjnych w ramach programu Erasmus+.

Pobierz program spotkania

Informacje praktyczne

Spotkanie odbędzie się w Poznaniu na terenie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w sali nr 17.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Poznania oraz ewentualne koszty zakwaterowania.

Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym proszone są o zarejestrowanie się do 16 października 2017 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Zarejestruj się

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, poza automatycznym powiadomieniem po dokonaniu rejestracji, otrzyma również na podany adres e-mail indywidualną informację potwierdzającą uczestnictwo w spotkaniu, najpóźniej do dnia 18 października 2017 r.

Kategorie