05Mar2018

Spotkanie informacyjne – Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE)

W piątek, 16 marca br. w siedzibie FRSE odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczelni, które zamierzają wnioskować o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).  Celem spotkania jest przybliżenie kluczowych zagadnień wniosku ECHE oraz podstawowych zasad programu Erasmus, a także doprecyzowanie szczegółów technicznych procesu wnioskowania. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania uczestników. Osoby, które nie zarejestrowały się na spotkanie, a chcą w nim uczestniczyć proszone są o pilny kontakt z NA (he@erasmusplus.org.pl).

Program spotkania

Termin składania wniosków ECHE upływa 22 marca br. o godz. 12 w południe. Konkurs wniosków jest organizowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w Brukseli, a komplet dokumentów dostępny jest na stronie https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en (przed spotkaniem należy się z nimi zapoznać).

Kategorie