28Kwi2015

Spotkanie informacyjne międzysektorowe w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 28 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Kraków
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Spotkanie adresowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą i działających na jej rzecz: instruktorów, wychowawców, pedagogów, wolontariuszy, liderów nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunów świetlic;
 • nauczycieli, trenerów, opiekunów praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradców zawodowych, osób zajmujących się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie);
 • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
 • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
 • absolwentów – tzw. „recent graduates”;
 • instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstw, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, izb rzemieślniczych, władz lokalnych i regionalnych z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Celem spotkania informacyjnego jest zaznajomienie potencjalnych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+ i jego poszczególnymi akcjami i wytycznymi.

Korzyści dla uczestników:

 • warsztaty z wypełniania wniosku wraz z jego analizą.
 • wiedza odnośnie zmian w programie,
 • możliwość konsultacji osobistych,
 • panel praktyczny z konsultantem programu Erasmus+ Edukacja szkolna,
 • praktyczne wskazówki odnośnie procedur oraz wymogów programu.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 23 kwietnia 2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane 24-26 kwietnia.

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Ul. Racławicka 56

30 – 017 Kraków

Sala Sesyjna VII piętro (wjazd nową częścią budynku)

godz. 10:00 – 15:00

Kontakt

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon
e-mail: erasmus.tereszkiewicz@gmail.com, prawnikon@op.pl

tel.: Grzegorz Tereszkiewicz – 881377243, Patricia Mitro – 534478017

Kategorie