26Lut2015

Spotkanie informacyjne „Możliwości uzyskania dofinansowania na projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+”

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Terminy spotkań: 26 lutego 2015 r.
Miejsce: Wrocław
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Możliwości uzyskania dofinansowania na projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+”. Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2015 r. we Wrocławiu.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja organizuje podobne spotkanie 19 lutego 2015 r. w Warszawie. Podczas sesji I spotkania we Wrocławiu zostaną przedstawione informacje o Partnerstwach strategicznych zaprezentowane w Warszawie. Na spotkanie do Wrocławia zapraszamy osoby, dla których dojazd do Wrocławia jest dogodniejszy niż do Warszawy.

Celem spotkania we Wrocławiu jest:

  • przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania projektów w sektorze szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ ;
  • przedstawienie  koncepcji Partnerstw strategicznych według założeń programu Erasmus+;
  • przybliżenie zasad dofinansowania projektów typu Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+;
  • przybliżenie wymagań konkursowych oraz sposobu wypełnienia formularza wniosku dla projektów typu Partnerstwa strategiczne.

Spotkanie we Wrocławiu jest adresowane do:

  • pracowników uczelni pragnących realizować projekty edukacyjne na rzecz szkolnictwa wyższego z instytucjami z innych krajów,
  • przedstawicieli uczelni z działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,
  • przedstawicieli firm i innych instytucji prywatnych i publicznych zainteresowanych udziałem w międzynarodowych projektach edukacyjnych typu Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu, na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, przy ul. Uniwersyteckiej 7-10.
Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Wrocławia oraz ewentualne koszty zakwaterowania. Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu we Wrocławiu proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2015 r. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia Pani/a zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat spotkania zostaną wysłane po zakończeniu rejestracji, tj. 20 lutego 2015 roku na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Rejestracja

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Wrocławia oraz ewentualne koszty zakwaterowania. Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Miejsce

Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
ul. Uniwersytecka 7-10, Wrocław

Kontakt

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

tel. 22 46 31 052, e-mail: he2@erasmusplus.org.pl

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie