06Lis2015

Spotkanie informacyjne na temat akcji centralnych programu Erasmus+

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 6 listopada 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Projekty centralne

Podczas spotkania informacyjnego przedstawiona została m.in. charakterystyka akcji centralnych Erasmus+ i międzynarodowy wymiar projektów centralnych Erasmus+; a także wskazówki jak z sukcesem wnioskować do akcji centralnych Erasmus+. W spotkaniu wzięli udział polscy beneficjenci akcji centralnych programu Erasmus+ oraz ekspert EACEA.

Celem spotkania informacyjnego było:

 • Rozpowszechnienie informacji o dostępności projektów centralnych Erasmus+ dla polskich beneficjentów
 • Przekazanie wszystkim zainteresowanym informacji o akcjach centralnych programu Erasmus+ w 2016 roku
 • Pomoc w lepszym zrozumieniu zasad i priorytetów akcji centralnych Erasmus+ przez polskich beneficjentów
 • Prezentacja obowiązujących dokumentów i procedur w programie Erasmus+ w 2016 roku
 • Przekazanie informacji na temat międzynarodowego wymiaru w programie Erasmus+
 • Podzielenie się doświadczeniami zdobytymi przez polskie instytucje i organizacje w projektach Erasmus+

Zaproszenie na spotkanie skierowane było do:

 • Wszystkich zainteresowanych projektami centralnymi programu Erasmus+
 • Przedstawicieli jednostek publicznych odpowiedzialnych za edukację na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego
 • Przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji
 • Partnerów strategicznych programu Erasmus+ w Polsce
 • Ekspertów zainteresowanych programem Erasmus+
 • Przedstawicieli programów sektorowych Erasmus+

Prezentacje:

Miejsce:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna
ul. Koszykowa 26,
00-950 Warszawa

Kontakt:

Tadeusz Wojciechowski, tel. 22 46 31 267
Agata Nowacka, tel. 22 46 31 418
centralne@erasmusplus.org.pl

Program spotkania informacyjnego

Pobierz

Kategorie