24Lis2016

Spotkanie informacyjne na temat Erasmus+ Sport

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 24 listopada 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Sport

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+ zaprasza wszystkich zainteresowanych projektami programu Erasmus+ Sport na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Warszawie, 24 listopada 2016 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego przy ul. Marymonckiej 34.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady składania i oceny wniosków Erasmus+ Sport w 2017 roku, a także cele polityki UE w dziedzinie sportu oraz zagadnienia związane z Europejskim Tygodniem Sportu. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz beneficjenci programu Erasmus+ Sport.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach programu Erasmus+ Sport będą mogły uzyskać informacje na temat: charakterystyki projektów realizowanych w ramach Erasmus+ Sport, zasad składania wniosków, kryteriów przyznawania dofinansowania, wymaganego pakietu formularzy wniosków oraz strategii wnioskowania w programie Erasmus+ Sport. Podczas spotkania omówione zostaną również działania związanych z Europejskim Tygodniem Sportu oraz inne możliwości realizacji projektów sportowych w programie Erasmus+, m.in. w ramach Partnerstw strategicznych oraz Erasmus+ Młodzież. Przykłady dobrych praktyk zostaną zaprezentowane przez polskich koordynatorów projektów sportowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Aby wziąć udział, prosimy o zarejestrowanie się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Rejestracja

Kontakt

e-mail: centralne@erasmusplus.org.pl
tel. 22 46 31 267; 22 46 31 417

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie