23Lis2015

Spotkanie informacyjne nt. Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w woj. kujawsko-pomorskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 23 listopada 2015 r.
Miejsce: Bydgoszcz
Erasmus+ Edukacja Szkolna

Zapraszamy na spotkanie, które jest skierowane do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół oraz przedstawicieli organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego.

Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze edukacji szkolnej.

Przedstawione informacje będą dotyczyły:

  • organizacji staży i kursów zagranicznych dla pracowników szkół;
  • współpracy międzynarodowej szkół;
  • prowadzenia projektów współpracy między regionami;
  • realizacji projektów międzysektorowych;
  • itp.

Program

9:30 | Rejestracja uczestników
10:00 | Wprowadzenie do Programu Erasmus+ na lata 2014 – 2020
Przedstawienie Akcji 1 – Mobilność Edukacyjna
11:30 | Przerwa kawowa
12:00 | Przedstawienie Akcji 2 – Partnerstwa Strategiczne
13:30 | Lunch
14:00 | Rejestracja ECAS, URF, nr PIC oraz omówienie wniosku aplikacyjnego
15:00 | Zakończenie

Rejestracja

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 17 listopada.

Miejsce

Fundacja „Wiatrak”
Dom Jubileuszowy Jana Pawła II
Ul. Bołtucia 7, Bydgoszcz

Kontakt

Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”
Ul. Bołtucia 5
85-791 Bydgoszcz
Anna Leszczyńska
e-mail: anna.leszczynska@wiatrak.org.pl
tel.: 509 433 288

Kategorie