27Lis2015

Spotkanie informacyjne nt. Programu Erasmus + Młodzież w woj. kujawsko-pomorskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 27 listopada 2015 r.
Miejsce: Bydgoszcz
Erasmus+ Młodzież

Zapraszamy na spotkanie, które jest kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, młodzieży, nieformalnych grup młodzieżowych oraz nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą.

Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze młodzieży (dawny program Młodzież w Działaniu).

Przedstawione informacje będą dotyczyły:

  • organizacji staży i kursów zagranicznych dla nauczycieli zawodu;
  • organizacja staży i praktyk dla uczniów;
  • projektów partnerstw strategicznych;
  • realizacji projektów międzysektorowych;
  • itp.

Program

9:30 | Rejestracja uczestników
10:00 | Powitanie i wprowadzenie do Programu Erasmus + 2014 – 2020
Przedstawienie Akcji w Programie Erasmus + Młodzież
– Mobilności edukacyjne – wymiany młodzieży, wolontariat europejski, mobilności osób pracujących z młodzieżą
11:30 | Przerwa kawowa
12:00 | Przedstawienie Akcji w Programie Erasmus + Młodzież
– Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe i partnerstwa strategiczne
– Rozwój polityki młodzieżowej – krajowe i międzynarodowe spotkania młodzieży
13:30 | Lunch
14:00 | Rejestracja w bazie ECAS, URF i PIC oraz omówienie przykładowego wniosku
15:00 | Zakończenie spotkania

Rejestracja

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 23 listopada.

Miejsce

Fundacja „Wiatrak”
Dom Jubileuszowy Jana Pawła II
Ul. Bołtucia 7, Bydgoszcz

Kontakt

Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”
Ul. Bołtucia 5
85-791 Bydgoszcz
Anna Leszczyńska
e-mail: anna.leszczynska@wiatrak.org.pl
tel.: 509 433 288

Kategorie