16Lut2015

Spotkanie informacyjne nt. wnioskowania w konkursie 2015 r.: „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych” z krajami programu oraz z krajami partnerskimi

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Terminy spotkań: 16 lutego 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) na spotkanie informacyjne na temat wnioskowania w konkursie 2015 r.: „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych” z krajami programu oraz z krajami partnerskimi.

Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2015 r. w Warszawie.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2015 r. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia Pani/a zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat spotkania zostaną wysłane po zakończeniu rejestracji, tj. najpóźniej 12 lutego 2015 roku na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Rejestracja

Miejsce

Spotkanie odbędzie się w centrum Warszawy, dokładny adres zostanie przesłany w wiadomości potwierdzającej udział w wydarzeniu.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 a zakończy ok. godz. 16:00.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania. Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Kontakt

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

tel. 22 46 31 051, e-mail: he@erasmusplus.org.pl

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie