19Lut2015

Spotkanie informacyjne „Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Zasady wnioskowania o dofinansowanie projektów w konkursie w 2015 r.”

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Terminy spotkań: 19 lutego 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Zasady wnioskowania o dofinansowanie projektów w konkursie w 2015 r.”. Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2015 r. w Warszawie.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja organizuje podobne spotkanie 26 lutego 2015 r. we Wrocławiu. Podczas sesji I spotkania we Wrocławiu zostaną przedstawione informacje o Partnerstwach strategicznych zaprezentowane w Warszawie.

Celem spotkania jest:

  • przedstawienie  koncepcji Partnerstw strategicznych według założeń programu Erasmus+;
  • przybliżenie zasad dofinansowania projektów typu Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+;
  • przybliżenie wymagań konkursowych oraz sposobu wypełnienia formularza wniosku dla projektów typu Partnerstwa strategiczne;
  • prezentacja przykładu projektu realizowanego w ramach Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego.

Spotkanie jest adresowane do:

  • pracowników uczelni zamierzających realizować projekty edukacyjne w dziedzinie szkolnictwa wyższego z instytucjami z innych krajów,
  • przedstawicieli uczelni z działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,
  • przedstawicieli firm i innych instytucji prywatnych i publicznych zainteresowanych udziałem w międzynarodowych projektach edukacyjnych typu Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się w centrum Warszawy. Dokładne miejsce spotkania zostanie przekazane osobom zarejestrowanym.
Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania. Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym w Warszawie proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2015 r. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia Pani/a zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat spotkania zostaną wysłane po zakończeniu rejestracji, tj. 13 lutego 2015 roku na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Rejestracja

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania. Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

 

Kontakt

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

tel. 22 46 31 052, e-mail: he2@erasmusplus.org.pl

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie