15Lut2016

Spotkanie informacyjne „Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego. Zasady wnioskowania o dofinansowanie projektów w konkursie w 2016 r.”

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Terminy spotkań: 15 lutego 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego. Zasady wnioskowania o dofinansowanie projektów w konkursie w 2016 r.” Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2016 r. w Warszawie.

Celem spotkania w Warszawie jest:
•    przedstawienie koncepcji Partnerstw strategicznych według założeń programu Erasmus+;
•    przybliżenie zasad dofinansowania projektów typu Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+;
•    przybliżenie wymagań konkursowych oraz sposobu wypełnienia formularza wniosku dla projektów typu Partnerstwa strategiczne;
•    prezentacja przykładu projektu realizowanego w ramach Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego.

Spotkanie w Warszawie jest adresowane do:
•    pracowników uczelni zamierzających realizować projekty edukacyjne na rzecz szkolnictwa wyższego z instytucjami z innych krajów,
•    przedstawicieli uczelni z działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,
•    przedstawicieli firm i innych instytucji prywatnych i publicznych zainteresowanych udziałem w międzynarodowych projektach edukacyjnych typu Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym w Warszawie proszone są o zarejestrowanie się do 7 lutego 2016 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia Pani/a zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat spotkania zostaną wysłane po zakończeniu rejestracji, tj. 9 lutego 2016 roku na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Rejestracja

Spotkanie odbędzie się w hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 (tuż przy Dworcu Centralnym).
Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania.
Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Kontakt

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
tel. 22 46 31 052, e-mail: he2@erasmusplus.org.pl

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie