17Paź2016

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych realizujących umowy finansowane ze środków PO WER w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 17 października 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Program: PO WER „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”

Tematem spotkania było omówienie zasad raportowania.

Cele spotkania:

 • Poinformowanie przedstawicieli szkół wyższych o dotychczasowym przebiegu realizacji projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”
 • Omówienie raportu postępu dla umów zawartych w 2016
 • Omówienie kwestii przetwarzania danych osobowych uczestników projektu
 • Omówienie zasad rozliczania umów
 • Omówienie raportu końcowego dla umów zawartych w 2015
 • Omówienie zasad gromadzenia danych uczestników w systemie dokumentów OnLine FRSE – Formularz SL

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli uczelni realizujących umowy finansowane ze środków PO WER oraz przedstawicieli uczelni – osób, które zajmują się rozliczaniem umów zawartych w 2015 i 2016.

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.

 • Informacje o przebiegu realizacji projektu [pobierz]
 • Raport postępu – umowy 2016/2017 [pobierz]
 • Zakres danych w Mobility Tool i raport indywidualny uczestnika [pobierz]
 • Przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu [pobierz]
 • Zarządzanie finansami w projektach [pobierz]
 • Raport końcowy – umowy 2015/2016 [pobierz]
 • Zasady gromadzenia danych uczestników w systemie dokumentów OnLine FRSE w roku 2016/2017 – Formularz SL [pobierz]

 

Osoba do kontaktu

Joanna Bazylak
e-mail jbazylak@frse.org.pl
nr telefonu: 22 46 31 304

Program spotkania

Pobierz

Kategorie