22Wrz2017

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych realizujących umowy finansowane ze środków POWER w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. EDYCJA 2″

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 22 września 2017 r.
Miejsce: Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych, które realizują umowy finansowe ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do udziału w spotkaniu informacyjnym. Głównym tematem spotkania będzie omówienie zapisów umowy POWER 2017 i zasad raportowania (raport końcowy oraz raport postępu). Podczas spotkania zostaną również przekazane bieżące informacje z realizacji projektu.

Cele spotkania:

  • Poinformowanie przedstawicieli szkół wyższych o dotychczasowym przebiegu realizacji projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja2”;
  • Omówienie zapisów umowy PO WER 2017;
  • Omówienie raportu postępu dla umów zawartych w 2017;
  • Omówienie kwestii przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
  • Omówienie zasad rozliczania umów;
  • Omówienie raportu końcowego dla umów zawartych w 2016;
  • Omówienie zasad gromadzenia danych uczestników w systemie dokumentów OnLine FRSE – Formularz SL.

Spotkanie adresowane jest do:

  • przedstawicieli uczelni realizujących umowy finansowane ze środków PO WER
  • przedstawicieli uczelni – osób, które zajmują się rozliczaniem umów zawartych w 2016 i 2017

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 a zakończy ok. godz. 15:00. Szczegółowy program spotkania zostanie przesłany po 15 września br.

Osoba do kontaktu: Ada Ladzik, aladzik@frse.org.pl , tel. 22 46 31 664

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.

Kategorie