29Cze2018

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych realizujących umowy w ramach projektu Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Edycja 2.

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych realizujących umowy w ramach projektu

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Edycja 2.

 

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 28 czerwca 2018 r.
Miejsce:   Hotel Mercure Warszawa Centrum ul. Złota 48/54, Warszawa

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych, które realizują umowy finansowe ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do udziału w spotkaniu informacyjnym. Głównym tematem spotkania będzie omówienie zapisów umowy POWER 2018 i zasad raportowania (raport końcowy oraz raport postępu). Podczas spotkania zostaną również przekazane bieżące informacje z realizacji projektu.

Cele spotkania:

 • Poinformowanie przedstawicieli szkół wyższych o dotychczasowym przebiegu realizacji projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja2”;
 • Omówienie zapisów umowy PO WER 2018;
 • Omówienie raportu postępu dla umów zawartych w 2018;
 • Omówienie kwestii przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
 • Omówienie zasad rozliczania umów;
 • Omówienie raportu końcowego dla umów zawartych w 2017;
 • Omówienie zasad gromadzenia danych uczestników w systemie dokumentów OnLine FRSE – Formularz SL.

Spotkanie jest adresowane do osób rozpoczynających obsługę umów finansowanych ze środków PO WER oraz osób mających małe doświadczenie w realizacji mobilności studentów otrzymujących stypendium socjalne i studentów niepełnosprawnych.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 a zakończy ok. godz. 15:00. Szczegółowy program spotkania zostanie przesłany do uczestników spotkania.

Osoba do kontaktu: Ada Ladzik, aladzik@frse.org.pl , tel. 22 46 31 664

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.

 • Umowa finansowa 2018 [PDF]
 • Dane uczestnika projektu – formularz SL 2018 [PDF]
 • Wyjazdy studentów niepełnosprawnych i studenci uprawnieni do „dodatku socjalnego” [PDF]
 • Raporty przejściowe do umowy 2018 [PDF]
 • Raport końcowy 2017 [PDF]
 • Zarządzanie finansowe projektem [PDF]

Kategorie