27Cze2016

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych realizujących w roku 2016/2017 umowy finansowane ze środków POWER w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 27 czerwca 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Tematem spotkania była realizacja umów w roku 2016/2017, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w bieżącym roku akademickim.

Cele spotkania:

  • Przedstawienie pracownikom szkół wyższych celów i założeń projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
  • Promowanie udziału studentów niepełnosprawnych w wyjazdach zagranicznych;
  • Omówienie zasad realizacji umowy na rok 2016/2017;
  • Omówienie zasad przyznawania dofinansowania stypendystom PO WER;
  • Omówienie zasad finansowania i rozliczania stypendystów PO WER;
  • Promowanie udziału studentów niepełnosprawnych w wyjazdach zagranicznych.

Spotkanie adresowane było do:

  • przedstawicieli uczelni realizujących umowy finansowane ze środków PO WER
  • przedstawicieli uczelni – osób, które zajmują się rekrutacją studentów niepełnosprawnych i rozliczaniem ich stypendiów.

 

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.

 

Kontakt

Dominika Żółcik
e-mail: dzolcik@frse.org.pl
numer telefonu: 22 46 31 299

Program spotkania

Pobierz

Kategorie