03Cze2015

Spotkanie informacyjne w ramach programu Erasmus+ Młodzież – praktyczne aspekty przygotowania i realizacji projektów

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 3 czerwca 2015 r.
Miejsce: Opole
Erasmus+ Młodzież

W spotkaniu mogą wziąć udział młodzież i osoby z nią pracujące oraz działające na jej rzecz: instruktorzy, pedagodzy, wychowawcy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic, jak również organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się młodzieżą i edukacją pozaformalną.

Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku czy udziałem w projektach współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ Młodzież.

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje o możliwości pozyskania dofinansowania na realizację różnego rodzaju inicjatyw w ramach programu Erasmus+ Młodzież, jak i praktyczne rady w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego oraz narzędzi i materiałów wspomagających beneficjenta w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków programu.

Szkolenie poprowadzą konsultanci regionalni programu Erasmus+.

Rejestracja

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na spotkanie. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: erasmus@rcre.opolskie.pl. Termin przesyłania zgłoszeń na spotkania mija 2 czerwca 2015 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały informacyjne i poczęstunek, a także zaświadczenie o uczestnictwie.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

Miejsce

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji,
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole

Kontakt

Organizatorem spotkania jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
e-mail: erasmus@rcre.opolskie.pl
tel.: 774579895

www.rcre.opolskie.pl

Konsultanci:

Bronisława Niespor – Sektor Młodzież
e-mail: bniespor@rcre.opolskie.pl

Łukasz Żmuda – Sektor Młodzież
e-mail: lzmuda@rcre.opolskie.pl

 

 

Kategorie