26Lut2016

Spotkanie informacyjne Program Erasmus+ w województwie opolskim – Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 26 luty 2016 r.
Miejsce: Opole
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szkolenie skierowane m.in. do przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniami zawodowymi, w tym m.in.:

  • Szkoły ponadgimnazjalne zawodowe i techniczne,
  • Centra Kształcenia Praktycznego
  • Organizacje związane z kształceniem zawodowym,
  • Organizacje pozarządowe

oraz wszystkie osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku czy udziałem w projektach współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o możliwości pozyskania dofinansowania na realizację różnego rodzaju inicjatyw w ramach Erasmus Plus Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe:

  • Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – część skierowana do przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniami zawodowymi.

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną nie tylko podstawowe informacje o poszczególnych akcjach, ale i praktyczne rady w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach programu Erasmus Plus oraz narzędzi i materiałów wspomagających Beneficjenta w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków programu.

Szkolenie poprowadzą konsultanci regionalni Programu Erasmus+.

Rejestracja:

Ostateczny termin zgłoszenia na szkolenie mija 25 lutego 2016 r. Zgłoszenia przyjmowane mailowo na adres: erasmus@rcre.opolskie.pl lub poprzez stronę internetową http://kursy.rcre.opolskie.pl/. Organizator może wydłużyć termin nadsyłania zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały informacyjne i poczęstunek jak również zaświadczenie o udziale w spotkaniu informacyjnym. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie.

Miejsce:

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
Ul. Głogowska 27, 45 -315 Opole

Kontakt:

Organizatorem szkolenia jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
Ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
Email: erasmus@rcre.opolskie.pl
Telefon: 774579895
WWW: www.rcre.opolskie.pl

Elżbieta Jurkowska (Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe)
Email: ejurkowska@rcre.opolskie.pl,
Tel. 77 404 75 56

Łukasz Żmuda (Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe)
Email: lzmuda@rcre.opolskie.pl,
Tel. 77 404 75 90

Kategorie