16Lis2016

Spotkanie informacyjne programu Erasmus+ Edukacja Szkolna/Kształcenie i Szkolenia zawodowe w woj. dolnośląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 16 listopada 2016 r.
Miejsce: Legnica
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i Szkolenia zawodowe

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16.11.2016 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Lotniczej 26 w Legnicy.

Program spotkania

Ramowy program spotkania:

 • 13.30 – 14.00 Rejestracja uczestników
 • 14.00 – 14.30 Ogólne informacja nt. programu Erasmus+
 • 14.30 – 14.45 Przerwa kawowa
 • 14.45 – 16.00 SESJE INFORMACYJNE SEKTORÓW /równolegle/

Sesja informacyjna Erasmus+ VET
„Kształcenie i szkolenia zawodowe”
mgr Sławomir Sieradzki

Sesja informacyjna Erasmus+ SE
„Edukacja Szkolna”
dr Marta Materska-Samek

 • 16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
 • 16.15 – 16.45 “Eurodesk – praktyczny wymiar informacji” mgr Sławomir Sieradzki
  Sesja informacyjna Europass mgr Sławomir Sieradzki
 • 16.45 – 17.30 Jak złożyć wniosek?: ECAS, URF,PIC Marta Materska-Samek
 • 17.30 – 18.00 Formularze wniosków Erasmus+ Marta Materska-Samek
 • 18.00 – 18.30 Sesja pytań i odpowiedzi

Cele spotkania

Spotkanie skierowane jest do szkół zawodowych i technicznych, placówek oświatowych, liderów edukacyjnych, nauczycieli przedmiotów teoretycznych i praktycznych, dyrektorów szkół.

Celem spotkania jest zapoznanie z ogólnymi informacjami na temat możliwości pozyskania dofinansowania projektów edukacyjnych z programu Erasmus+, w sektorze Edukacja Szkolna lub  Kształcenie i Szkolenia zawodowe. Przygotowanie projektodawców do przygotowania i złożenia projektów w terminach do 2 lutego i 29 marca 2017 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Organizator pokrywa koszty szkolenia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Rejestracja

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 24.00. przez formularz rejestracyjny.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela:

Erasmus+ Kształcenia i szkolenia zawodowe
Sławomir Sieradzki – konsultant programu w województwie dolnośląskim
tel: 506 457 607
mail: slawomir.sieradzki@interia.eu

Erasmus+ Edukacja szkolna
dr Marta Materska-Samek – konsultantka programu w województwie dolnośląskim
tel. 609 893 139
mail: m.materska.samek@gmail.com

Kategorie