02Mar2016

Spotkanie informacyjne programu Erasmus+ w Warszawie

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 2 marca 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Stowarzyszenie Morena, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon zapraszają na spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ (sektory: Młodzież, Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe), które odbędzie się 2 marca 2016 r. w godzinach od 13:30 do 18:40 w Warszawie przy ul. Starej 4.

Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w ramach programu.

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, młodzieżowych grup nieformalnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zawodowych i technicznych, osób pracujących z młodzieżą z zakresie edukacji pozaformalnej oraz młodzieży.

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego do dnia 29.02.2016 r.

W przypadku nauczycieli z Warszawy rekrutacja prowadzona będzie od 18 lutego również na stronach Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona. Po spotkaniu ogólnym przewidywany jest czas na wymianę doświadczeń, konsultacje indywidualne i grupowe.

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Jarosław Sikorski, konsultant Erasmus+, telefon: 51 51 51 800, e-mail: js@morena.org.pl lub Karolina Weiner, telefon: 500 165 355, e-mail: kw@morena.org.pl.

 

Kategorie