09Sty2019

Spotkanie informacyjne programu Erasmus+ we Wrocławiu – 10, 11 stycznia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia na Konferencję informacyjną dotyczącą możliwości realizacji projektów odnośnie wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli, a także młodzieży, osób zajmujących się pozazawodową edukacją dorosłych, niezawodowym sportem i innych. Uprzejmie przypominamy, że najbliższy termin składania wniosków programu Erasmus+ to 5 lutego 2019 r.

Dla dostosowania merytorycznego do Państwa potrzeb konferencja odbędzie się we Wrocławiu w godz. 11:00 do 14 :00 w podziale merytorycznym:

– 10 stycznia 2019 – edukacja zawodowa – dla kadry szkół branżowych I stopnia, rolniczych, leśnych i techników,

– 11 stycznia 2019 – edukacja niezawodowa – dla kadry szkół podstawowych, liceów oraz szkół artystycznych, pozostałych placówek.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres erasmus.wroclaw@wp.pl. W wiadomości potwierdzającej udział zostanie podane miejsce konferencji.

W przypadku pytań proszę o kontakt z p. Moniką Przeniosło – tel. 733-733-373.

Kategorie