08Lut2017

Spotkanie informacyjne pt. „Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego. Jak dobrze przygotować projekt w konkursie w 2017 r.?”

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Terminy spotkań: 8 lutego 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Celem spotkania jest przekazanie takich informacji na temat Partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego, które mogą pomóc wnioskodawcom w przygotowaniu wysokiej jakości projektów. Uczestnicy uzyskają wskazówki wynikające z doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć, których nie można znaleźć w dokumentach Programu Erasmus+ dostępnych na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl. Szczegółowe cele spotkania:

  • zaprezentowanie przykładów projektów przez ich realizatorów i podzielenie się przykładami dobrej praktyki;
  • przekazanie wskazówek od eksperta oceniającego wnioski w poprzednich konkursach;
  • przedstawienie przez Narodową Agencję porad, jak przygotować dobry projekt.

Celem spotkania nie jest przekazywanie podstawowych informacji na temat Partnerstw strategicznych. Dla osób, które nie znają zasad Partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego, Narodowa Agencja zamieszcza poniżej prezentacje przedstawiające:

Spotkanie jest skierowane do:

  • pracowników uczelni znających zasady akcji Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego, zainteresowanych składaniem wniosku w imieniu swojej instytucji w konkursie w 2017 r.;
  • przedstawicieli instytucji, które w poprzednich edycjach konkursu na Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego składały wniosek i nie otrzymały dofinansowania, a które chciałyby ponownie zawnioskować;
  • przedstawicieli uczelni z działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych, którzy biorą udział w przygotowaniu wniosków lub doradzają koleżankom i kolegom ze swoich instytucji.

Prosimy uczestników o zapoznanie się z następującymi dokumentami przed przyjazdem na spotkanie:

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym w Warszawie proszone są o zarejestrowanie się do 31 stycznia 2017 r. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, a organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, poza automatycznym powiadomieniem po dokonaniu rejestracji, otrzyma również na podany adres e-mail indywidualną informację potwierdzającą uczestnictwo w spotkaniu, najpóźniej do dnia 2 lutego 2017 r.

Rejestracja

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, przy ul. Koszykowej 26/28.
Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania.
Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Kontakt

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
tel. 22 46 31 052, e-mail: he2@erasmusplus.org.pl

Program spotkania

Pobierz

Kategorie