06Lis2014

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Edukacja szkolna w województwie dolnośląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 6 listopada 2014 r.
Miejsce: Wrocław
Erasmus+ Edukacja szkolna

Regionalny konsultant programu Erasmus+ zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) na spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus + i  przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze edukacji szkolnej.

Program Erasmus+ na lata 2014-20 oferuje szkołom różne formy mobilności uczniów i kadry edukacyjnej oraz wspiera realizację międzynarodowych projektów zawierających różne typy działań:

  • mobilność kadry edukacyjnej: zagraniczne kursy językowe i metodyczne, konferencje, warsztaty, seminaria, nauczanie w partnerskiej placówce i obserwacja jej działalności,
  • międzynarodową wymianę grup uczniowskich oraz współpracę szkół i organizacji działających na rzecz edukacji w zakresie wymiany dobrych praktyk.

Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu, w Gimnazjum nr 14 im. Hugona Kołłątaja przy ul. Hugona Kołłątaja 1-6.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jedną organizację może reprezentować max. 2 uczestników.

Spotkanie prowadzi osoba rekomendowana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Program spotkania

  • 9:00-9:15 – Rejestracja uczestników
  • 9:15-11:30 – Wprowadzenie do Erasmusa+ na lata 2014 – 2020. Erasmus+ Edukacja Szkolna
  • 11:30-12:00 – Lunch
  • 12:00-13:00 – Omówienie wniosku aplikacyjnego
  • 13:00 – Zakończenie spotkania.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie, którego dokonuje się za pomocą poczty elektronicznej na adres: bibliotekabol@wp.pl lub Beata.Jastrzebska@britishcouncil.pl
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i limit dostępnych miejsc.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielają: prowadząca spotkanie przedstawicielka Programu Erasmus+ dla sektora Edukacja szkolna w województwie dolnośląskim – Teresa Prokowska oraz organizatorka spotkania – Beata Jastrzębska.

Teresa Prokowska
Tel:  664 187 785
E-mail: bibliotekabol@wp.pl

 

Beata Jastrzębska
Tel:  698 820 913
E-mail: Beata.Jastrzebska@britishcouncil.pl

Kategorie

You have Successfully Subscribed!