14Lis2014

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w woj.małopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 12 i 14 listopada 2014 r.
Miejsce: Kraków
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” zaprasza na spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie:

  • Erasmus + Młodzież
  • Erasmus + Edukacja Szkolna
  • Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe

Spotkanie adresowane jest szczególnie do nauczycieli, liderów młodzieżowych oraz pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Program spotkania przewiduje, m.in. omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus +, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz  naliczania budżetu i grantu.

Spotkanie informacyjne odbędą się w dniach:

  • 12.11.2014 r., godz. 10:00-17:00
  • 14.11.2014 r., godz. 10:00-17:00

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia oraz ciepły posiłek, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

O udziale w  spotkaniu informacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeń znajduje się na stronie internetowej organizatora.

Miejsce

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
ul. Reymonta 18
30-059 Kraków

Kontakt

Krystyna Marcinkowska
Tel/faks.: 12 637 37 61
e-mail: kmarcinkowska@mdk-dh.krakow.pl

Kategorie