19Lis2014

Regionalne spotkania informacyjne nt. programu Erasmus+ w województwie łódzkim

Rodzaj spotkania: spotkania informacyjne
Terminy spotkań: 29 października, 19 i 26 listopada 2014 r.
Miejsce: Łódź
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Instytut Nowych Technologii serdecznie zapraszają na cykl spotkań informacyjnych poświęconych aplikowaniu projektów w programie Erasmus +.

Tematyka każdego spotkania:

1.  Ogólne informacje o programie Erasmus +

2.  Erasmus+ Edukacja Szkolna (dawny program: Comenius)

3.  Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (dawny program: Leonardo da Vinci)

4.  Erasmus + Młodzież (dawny program: Młodzież w działaniu)

5.  Rejestracja szkoły w bazie URF i ECAS

6.  Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie

7.  Terminy zgłaszania aplikacji

Każde spotkanie będzie trwać 8 godzin dydaktycznych. Pierwsza część będzie prowadzona w formie prezentacji dla wszystkich uczestników. W drugiej części przewidujemy podział na trzy grupy warsztatowe pracujące w trzech obszarach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Młodzież. Jeżeli szkoła jest zainteresowana udziałem w więcej niż jednym obszarze działań programu prosimy o zgłoszenie większej liczby uczestników. Spotkania odbędą się w następujących terminach 29 października 2014 r. oraz 19 i 26 listopada 2014 r. w godz. 10.00-16.30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sale 210 i 310.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z ciepłym posiłkiem dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Nadmieniamy, że liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zarejestrowanie się poprzez formularz rejestracyjny.

Kontakt

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29

Tel. 42 678 33 78

Fax: 42 678 07 98

Mail: basiawrabel@o2.pl, koludo@wp.pl

Kategorie