06Lis2014

Regionalne spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus+ w województwie podkarpackim

Rodzaj spotkania: szkolenie
Terminy spotkań: 6 listopada 2014 r.
Miejsce: Rzeszów
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Celem szkolenia jest zapoznanie z założeniami programu Erasmus+ na lata 2014-2020 i przybliżenie warunków aplikowania o środki finansowe. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane informacje o sektorach:

1. Młodzież – część skierowana do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz.

2. Edukacja szkolna – część skierowana do przedstawicieli szkolnictwa ogólnego, tj.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

3. Kształcenie i szkolenie zawodowe – część skierowana szczególnie do szkół technicznych i zawodowych

Szkolenie poprowadzą konsultanci regionalni Programu Erasmus+ na województwo podkarpackie: Patricia Mitro (Fundacja Prawnikon), Ewelina Jurasz (Estrada Rzeszowska – Rzeszowski Inkubator Kultury),Remigiusz Dżugan (Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP).

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli szkół, fundacji, stowarzyszeń, firm i innych zainteresowanych tematyką międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator zapewnia materiały biurowe i poczęstunek, a także ewentualne zaświadczenia (dostępne na życzenie uczestników).

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo (w treści maila proszę podać imię, nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji oraz tel. kontaktowy) pod adresem: r.dzugan@ohp.pl.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 3 listopada, godz. 15:00. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas i miejsce

06.11.2014 r., godz. 9:00 – 17:00,
Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Warszawska 5/7, 35-025 Rzeszów.

Kontakt

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie
Al. Piłsudskiego 31
Remigiusz Dżugan
tel. 017/852 39 10 w. 34
e-mail: r.dzugan@ohp.pl

Kategorie