13Lis2014

Spotkanie informacyjne Erasmus+ w woj. wielkopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 13 listopada 2014 r.
Miejsce: Poznań
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Centrum Szkoleń i Reklamy zaprasza dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji i organizacji młodzieżowych oraz pracujących z młodzieżą zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+

Celem spotkania informacyjnego będzie przybliżenie założeń programu Erasmus+ i przekazanie informacji o zasadach przystępowania do programu w latach 2014 -2020, omówienie formularza wniosku o dofinansowanie, podanie terminów zgłaszania aplikacji na rok 2015 oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Warunkiem udziału w spotkanu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 31 października lub do wyczerpania miejsc.

Miejsce

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6, Poznań
sala nr 7, godz. 10.00

Kontakt

Centrum Szkoleń i Reklamy
Sektory Edukacji szkolnej oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe:
Waldemar Kryjewski, tel. 602506884, e-mail: waldemar.kryjewski@interia.pl

Kategorie