25Lut2016

Spotkanie informacyjne w ramach programu Erasmus+ Sektor Młodzież – praktyczne aspekty przygotowania i realizacji projektów

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 25 lutego 2016 r.
Miejsce: Opole
Erasmus+ Młodzież

Szkolenie skierowane jest m.in. do młodzieży i osób z nią pracujących oraz działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, pedagodzy, wychowawcy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic, w tym m.in.:

  • szkoły,
  • młodzież,
  • osoby zajmujące się młodzieżą,
  • organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się młodzieżą i edukacją pozaformalną.

Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku czy udziałem w projektach współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus + Sektor Młodzież.

Podczas spotkań przedstawione zostaną  informacje o możliwości pozyskania dofinansowania na realizację różnego rodzaju inicjatyw w ramach programu Erasmus + sektor Młodzież. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nie tylko podstawowe informacje o poszczególnych akcjach ale i praktyczne rady w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach programu Erasmus+ oraz narzędzi i materiałów wspomagających Beneficjenta w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków programu. Szkolenie poprowadzą konsultanci regionalni Programu Erasmus+.

Rejestracja:

Ostateczny termin zgłoszenia na szkolenie mija 24 lutego 2016 r. Zgłoszenia przyjmowane mailowo na adres: erasmus@rcre.opolskie.pl lub poprzez stronę internetową http://kursy.rcre.opolskie.pl/Organizator może wydłużyć termin nadsyłania zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały informacyjne i poczęstunek jak również zaświadczenie o udziale w spotkaniu informacyjnym. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie.

Miejsce:

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
Ul. Głogowska 27, 45 -315 Opole

Kontakt:

Organizatorem szkolenia jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
Ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
Email: erasmus@rcre.opolskie.pl
Telefon: 774579895
WWW: www.rcre.opolskie.pl

Bronisława Niespor – Sektor Młodzież
Email: bniespor@rcre.opolskie.pl

Łukasz Żmuda – Sektor Młodzież
Email: lzmuda@rcre.opolskie.pl

Kategorie