16Cze2016

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. małopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 16 czerwca 2016 r.
Miejsce: Tarnów
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Prawnikon w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób pracujących z młodzieżą i działające na jej rzecz: instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd. jak i również: nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie); uczniowie szkół zawodowych i technicznych; osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy; absolwenci – tzw. „recent graduates”; instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Program

9.00-9.30 | Rejestracja uczestników
9.30-10.00 | Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF
10:00-10:30 | Ogólna prezentacja Akcji Młodzież /Akcji Kształcenie i Szkolenia Zawodowe/ Edukacja Szkolna

Podział uczestników na dwie sale: Młodzież/Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

10:30-12:00 | Prezentacja sektora akcja Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 1/Młodzież akcja 1
12:00-12:30 | Przerwa kawowa
12:30-13:30 | Prezentacja sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe akcja 2/Młodzież akcja 2 i akcja 3

Wspólne prelekcje uczestników  Kształcenie i Szkolenia Zawodowe i Młodzieży

13:30-14:30 | Zasady finansowania i realizacji projektów
14:30-15:00 | Kryteria oceny wniosków i zmiany w 2016r.
15:00 Zakończenie

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez stronę organizatora szkolenia. Termin zgłoszeń mija 15 czerwca br.
Wszystkie koszty udziału w szkoleniu pokrywa organizator, w tym przerwę kawową.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Miejsce

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

godz.: 9:00-15:00

Kontakt

Patricia Mitro
Fundacja Prawnikon w Rzeszowie – konsultantka Sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe/Edukacji Szkolnej
telefon: 534-478-017

Kategorie