19Paź2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. małopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 19 października 2015 r.
Miejsce: Kraków
Erasmus+ Edukacja szkolna

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz działaczy organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+.

Celem spotkania informacyjnego jest zaznajomienie potencjalnych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

Korzyści dla uczestników:

  • wiedza odnośnie zmian w programie,
  • możliwość konsultacji osobistych,
  • panele z konsultantem programu Erasmus+ Edukacja szkolna,
  • praktyczne wskazówki odnośnie procedur oraz wymogów programu.

Harmonogram spotkania:

9.00-9.30 | Rejestracja uczestników

9.30-9.45 | Powitanie

9.45-11.30 | Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF

11.30-11.45 | Przerwa

11.45-12.45 | Prezentacja sektora Edukacja Szkolna

12.45-13.00 | Przerwa

13.00-13.30 | Zasady finansowania i realizacji projektów Edukacja Szkolna

13.30-14.00 | Dobre praktyki Edukacja Szkolna

14.00-14.15 | Podsumowanie i zakończenie spotkania

Po zakończeniu spotkania informacyjnego udzielane będą konsultacje indywidualne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia

Warunkiem udziału w spotkanu jest wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 18 października.

Miejsce

Archeion
ul. Św. Filipa 23/6
31-150 Kraków

Godzina: 9:00

Kontakt

Zapraszamy do kierowania pytań do konsultanta regionalnego:

Patricia Mitro
Fundacja Prawnikon
prawnikon@op.pl
tel. 534 478 017

Kategorie