31Sty2015

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. małopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 31 stycznia 2015 r.
Miejsce: Kraków
Erasmus+ Edukacja szkolna

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” zaprasza na spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+ Edukacja szkolna.

Spotkanie adresowane jest szczególnie do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji i organizacji młodzieżowych oraz pracujących z młodzieżą, organizacji kulturalnych, przedstawicieli życia zawodowego w tym małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+ Edukacja szkolna.

Program spotkania przewiduje, m.in. omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+ Edukacja szkolna, omówienie zasad zarządzania projektem oraz przedstawienie formularza wniosku o dofinansowanie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 31 stycznia 2015 r., w godz. 10.00-17.00.

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia oraz ciepły posiłek, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

O udziale w  spotkaniu informacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeń znajduje się na stronie internetowej organizatora. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 20 stycznia.

Miejsce

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
ul. Reymonta 18
30-059 Kraków

Kontakt

Krystyna Marcinkowska
Tel/faks.: 12 637 37 61
e-mail: kmarcinkowska@mdk-dh.krakow.pl

Kategorie