04Sty2017

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. małopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 4 stycznia 2017 r.
Miejsce: Tarnów
Erasmus+ Edukacja szkolna

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Urząd Miasta Tarnowa zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna.
Spotkanie odbędzie się 4 stycznia 2017 r. (tj. środa) w godz. 12:00 – 17:30 w TARNOWIE (Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10)
Spotkanie kierowane jest do następujących grup docelowych:

 • dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (publicznych i niepublicznych);
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele władz oświatowych.

Uczestnicy spotkania informacyjnego poznają:

 • cele, priorytety i strukturę programu Erasmus+ Edukacja szkolna,
 • zasady udziału w programie – Akcja KA1 i KA2 w konkursie w 2017 r.,
 • procedurę wnioskowania tj. baza ECAS, system URF, PIC, wniosek eForm,
 • formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków,
 • podstawy planowania budżetu,
 • narzędzia programowe: Mobility Tool, Europass, Eurodesk, E-twinning,
 • możliwości poszukiwania partnerów,
 • przykłady dobrych praktyk.

Będzie także możliwość konsultacji swojego pomysłu na projekt.

Spotkanie poprowadzi konsultant Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Zgłoszenie na spotkanie oznacza zobowiązanie do obecności w całym spotkaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Zgłoszenie możliwe jedynie za pośrednictwem FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Organizator:

Wydział Współpracy Aglomeracyjnej i Międzyregionalnej

Joanna Obal

ul. Mickiewicza 6 pok. 118B, 33-100 Tarnów

e-mail: j.obal@umt.tarnow.pl

tel: 14 688 2498 / kom: 502 780 202

Kategorie

You have Successfully Subscribed!