20Paź2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. małopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 20 października 2015 r.
Miejsce: Kraków
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Spotkanie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą i działających na jej rzecz: instruktorów, wychowawców, pedagogów, wolontariuszy, liderów nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunów świetlic itd. Inne grupy, do których skierowane jest spotkanie, to: nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie), uczniowie szkół zawodowych i technicznych; osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy; absolwenci – tzw. „recent graduates”, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Celem spotkania informacyjnego jest zaznajomienie potencjalnych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+, zaznajomienie z poszczególnymi akcjami oraz wytycznymi do wypełniania wniosków.

Harmonogram spotkania

9.00-9.30 | Rejestracja uczestników

9.30-9.45 | Powitanie

9.45-11.30 | Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF

11.30-11.45 | Przerwa

11.45-12.45 | Prezentacja sektora VET

12.45-13.00 | Przerwa

13.00-13.30 | Zasady finansowania i realizacji projektów VET

13.30-14.00 | Dobre praktyki VET

14.00-14.15 | Podsumowanie i zakończenie spotkania Po zakończeniu spotkania informacyjnego udzielane będą konsultacje indywidualne.

Prowadząca: Patricia Mitro – Prezeska Fundacji Prawnikon w Rzeszowie – konsultantka Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego do 19 października 2015 r. lub do wyczerpania miejsc.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestniczy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Miejsce

Archeion
ul. Św. Filipa 23/6
31-150 Kraków

Kontakt

Patricia Mitro
tel. 534 478 017
www.prawnikon.com
prawnikon@op.pl

Kategorie