13Kwi2016

Regionalne spotkanie informacyjne Erasmus+ w woj. mazowieckim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 13 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja szkolna, Młodzież

Stowarzyszenie Morena oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają na spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ (sektory: Młodzież oraz Edukacja Szkolna), które odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. w godzinach od 13:30 do 19:00 przy ul. Starej 4 w Warszawie .

Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorach Edukacja szkolna oraz Młodzież.

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, młodzieżowych grup nieformalnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zawodowych i technicznych, osób pracujących z młodzieżą z zakresie edukacji pozaformalnej oraz młodzieży.

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego do dnia 12.04.2016 r. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

W przypadku nauczycieli z Warszawy konieczna jest także dodatkowa rejestracja na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Program-Erasmus-Plus-Jak-zlozyc-wniosek-w-sektorze-Mlodziez

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona. Po spotkaniu ogólnym przewidywany jest czas na wymianę doświadczeń, konsultacje indywidualne i grupowe.

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Jarosław Sikorski, konsultant Erasmus+, telefon: 51 51 51 800, e-mail: js@morena.org.pl lub Karolina Weiner, telefon: 500 165 355, e-mail: kw@morena.org.pl.

 

Kategorie