23Cze2016

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. mazowieckim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 23 czerwca 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Prawnikon w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób pracujących z młodzieżą i działające na jej rzecz: instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd. jak i również: nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie); uczniowie szkół zawodowych i technicznych; osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy; absolwenci – tzw. „recent graduates”; instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Program

8:00-8:30 | Rejestracja uczestników

8:30-9:00 | Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF

9:00-9:30 | Ogólna prezentacja programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

9:30-9:50 | Prezentacja Akcji 1. w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych

9:50-10:20 | Prezentacja Akcji 2. w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych

10:20-10:40 | Przerwa kawowa

10:40-11:40 | Zasady finansowania i realizacji projektów

11:40-12:00 | Przerwa kawowa

12:00-13:00 | Kryteria oceny wniosków i zmiany w 2016 r.

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez stronę organizatora szkolenia. Termin zgłoszeń mija 22 czerwca br.
Wszystkie koszty udziału w szkoleniu pokrywa organizator, w tym przerwę kawową.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Miejsce

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewskiej 12
00-792 Warszawa

godz.: 8:00-13:00

Kontakt

Patricia Mitro
Fundacja Prawnikon w Rzeszowie – konsultantka Sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe/Edukacji Szkolnej
telefon: 534-478-017

Kategorie