07Gru2015

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Młodzież w woj. mazowieckim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 7 grudnia 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Młodzież

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Młodzież, które odbędzie się 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9. 00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, ul. Świętojerska 9.

Program spotkania

08:30 – 09:00 | rejestracja uczestników

09:00 – 10:30 | wprowadzenie do programu Erasmus+, struktura całego programu, Akcja 1: mobilność edukacyjna

10:30 – 10:45 | przerwa kawowa

10:45 – 12:00 | Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

12:15 – 13:30  | Akcja 3: Wsparcie reform w edukacji, system składania wniosków

13:30 – 14:30 | 100 pytań o Erasmus+

Cele spotkania

Na spotkanie zapraszamy liderów, członków NGO i instytucji pracujących z młodzieżą oraz wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ z województwa mazowieckiego.

Celem spotkania jest aktywizacja potencjału młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym, propagowanie wiedzy na temat realizacji projektów w programie Erasmus+ oraz pozyskiwania środków w tego programu.

Rejestracja

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia: wynajem sal wraz z przerwami kawowymi dla uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania. Osoby posiadające delegację uzyskają potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz na stronie: erasmusplus.ankietka.pl najpóźniej w terminie do dnia 4 grudnia 2015 r. do godziny 24.00

Kontakt

Stowarzyszenie Morena
morena@morena.org.pl

Kategorie