26Sty2015

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. opolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 26 stycznia 2015 r.
Miejsce: Opole
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza na spotkanie informacyjne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Szkolenie skierowane m.in. do przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniami zawodowymi, w tym m.in.:

  • szkoły ponadgimnazjalne zawodowe i techniczne,
  • Centra Kształcenia Praktycznego,
  • organizacje związane z kształceniem zawodowym,
  • organizacje pozarządowe,
  • oraz wszystkie osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku czy udziałem w projektach współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o możliwości pozyskania dofinansowania na realizację różnego rodzaju inicjatyw w ramach  programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną nie tylko podstawowe informacje o poszczególnych akcjach ale i praktyczne rady w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach programu Erasmus+ oraz narzędzi i materiałów wspomagających beneficjenta w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków programu.

Szkolenie poprowadzą konsultanci regionalni programu Erasmus+.

Rejestracja

Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeń znajduje się na stronie internetowej organizatora w zakładce Erasmus+. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 23 stycznia. Organizator może wydłużyć termin nadsyłania zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały informacyjne i poczęstunek, jak również zaświadczenie o udziale w spotkaniu informacyjnym.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie.

Miejsce

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
Email: erasmus@rcre.opolskie.pl
Telefon: 774579895
WWW: www.rcre.opolskie.pl

Kontakt

Elżbieta Jurkowska (Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe)
Email: ejurkowska@rcre.opolskie.pl,
Tel. 77 404 75 56

Łukasz Żmuda (Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe)
Email: lzmuda@rcre.opolskie.pl,
Tel. 77 404 75 90

Kategorie