27Sty2015

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Młodzież w woj. opolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 27 stycznia 2015 r.
Miejsce: Opole
Erasmus+ Młodzież

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza na spotkanie informacyjne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+ Młodzież.

Szkolenie skierowane jest m.in. do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, a także organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją pozaformalną oraz wszystkie osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku czy udziałem w projektach współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ Młodzież.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o możliwości pozyskania dofinansowania na realizację różnego rodzaju inicjatyw w ramach programu Erasmus+ Młodzież.

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną nie tylko podstawowe informacje o poszczególnych akcjach ale i praktyczne rady w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach programu Erasmus+ oraz narzędzi i materiałów wspomagających beneficjenta w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków programu.

Szkolenie poprowadzą konsultanci regionalni programu Erasmus+.

Rejestracja

Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeń znajduje się na stronie internetowej organizatora w zakładce Erasmus+. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26 stycznia. Organizator może wydłużyć termin nadsyłania zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały informacyjne i poczęstunek, jak również zaświadczenie o udziale w spotkaniu informacyjnym.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie.

Miejsce

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
Email: erasmus@rcre.opolskie.pl
Telefon: 774579895
WWW: www.rcre.opolskie.pl

Kontakt

Bronisława Niespor (Sektor Młodzież)
Email: bniespor@rcre.opolskie.pl,
Tel. 774047561

Łukasz Żmuda (Sektor Młodzież)
Email: lzmuda@rcre.opolskie.pl,
Tel. 774047590

 

Kategorie