14Mar2017

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. podkarpackim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 14 marca 2017 r.
Miejsce: Przemyśl
Erasmus+ Edukacja szkolna

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza na spotkania informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna. Spotkanie odbędzie się 14 marca 2017 r., w godz. 9.30 – 14.30 w Przemyślu.

Spotkanie kierowane jest do następujących grup docelowych:

 • dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (publicznych i niepublicznych);
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele władz oświatowych.

Uczestnicy spotkania informacyjnego poznają:

 • cele, priorytety i strukturę programu Erasmus+ Edukacja szkolna,
 • zasady udziału w programie – Akcja KA1 i KA2 w konkursie w 2017 r.,
 • procedurę wnioskowania tj. baza ECAS, system URF, PIC, wniosek eForm,
 • formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków,
 • podstawy planowania budżetu,
 • narzędzia programowe: Mobility Tool, Europass, Eurodesk, E-twinning,
 • możliwości poszukiwania partnerów,
 • przykłady dobrych praktyk.

Będzie także możliwość konsultacji swojego pomysłu na projekt.

Spotkanie poprowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Rejestracja

Zgłoszenie możliwe jedynie za pośrednictwem FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, który znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Zgłoszenie na spotkanie oznacza zobowiązanie do obecności w całym spotkaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty spotkania wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Przemyśl – 14 marca 2017 r., godz. 9.30 – 14.30

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7

Kontakt

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Elżbieta Komarnicka
Konsultant regionalny Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna
tel. +48 519 848 787
e-mail: erasmusplusedukacjaszkolna@pcen.pl

Kategorie