11Lut2016

Spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. podkarpackim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 11 lutego 2016 r.
Miejsce: Przemyśl
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Prawnikon w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób pracujących z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd. jak i również: nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie); uczniowie szkół zawodowych i technicznych; osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy; absolwenci – tzw. „recent graduates”; instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Spotkanie realizowane w partnerstwie z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Przemyślu oraz Punktem Europe Direct w Przemyślu.

Program

13.00 – 13.30 | Rejestracja uczestników
13.30 – 13.45 | Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF
13:45 – 14:00 | Ogólna prezentacja Akcji Kształcenie i Szkolenia Zawodowe i sektora Edukacja Szkolna
14:00 – 14:30 | Prezentacja sektora VET akcja 1
14:30- 15:00 | Prezentacja sektora VET akcja 2
15:00-15:30 | Przerwa kawowa
15:30- 16:30 | Wykład Specjalistki ds. Funduszy Europejskich Pani Beaty Gałęzy pt.:Fundusze europejskie na działania edukacyjne”.
16:30 – 17:00 | Zasady finansowania i realizacji projektów VET
17:00 – 17:30 | Kryteria oceny wniosków i zmiany w 2016r.
17:30-18:00 | Zakończenie

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez stronę organizatora szkolenia. Termin zgłoszeń mija 10 lutego br.
Wszystkie koszty udziału w szkoleniu pokrywa organizator, w tym przerwę kawową.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Miejsce

Siedziba Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2
37-700 Przemyśl

godz.: 13:00-18:00

Kontakt

Patricia Mitro
Fundacja Prawnikon w Rzeszowie – konsultantka Sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe/Edukacji Szkolnej
telefon: 534-478-017

Beata Gałęza
Specjalista ds. Funduszy Europejskich – Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
telefon: 16 678 56 32

Kategorie