14Sty2016

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w woj. podkarpackim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 14 stycznia 2016 r.
Miejsce: Rzeszów
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe i Młodzież

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie serdecznie zaprasza na regionalne spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ dla sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież w województwie podkarpackim.

Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2016 r. (tj. czwartek) w godz. 9.30-14.30 Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy ul. Ł. Cieplińskiego 4 (aula audytoryjna) w Rzeszowie.

Spotkanie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół zawodowych, placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, pracodawców, przedstawicieli centrów kształcenia praktycznego i instytucji działających na rzecz edukacji ogólnej i zawodowej, pracowników systemu doskonalenia, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów szkolnych, pracowników instytucji kultury, animatorów kultury i edukatorów.

Celem spotkania jest:

 • poszerzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania realizacji projektów w programie Erasmus+ w sektorach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Młodzież wśród uprawnionych podmiotów w województwie podkarpackim,
 • prezentacja oferty programu e-Twinning, Europass, Youthpass, Eurodesk,
 • promowanie jakościowego podejścia w planowaniu projektów
 • oraz prezentacja przykładów dobrych praktyk.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Jedna organizacja/instytucja może być reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby.

Rejestracja

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania ilości miejsc, najpóźniej do dnia 11.01.2016 r. godz. 24.00.

Kontakt

Organizator:

Współorganizatorzy:

 • odpowiedzialny za Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe:
  Fundacja Prawnikon, Patricia Mitro
  tel. 534 478 017, e-mail: prawnikon@op.pl
 • odpowiedzialny za Sektor Młodzież:
  Estrada Rzeszowska, Ewelina Jurasz
  tel. 530 023 060, e-mail: ewelina.jurasz@gmail.com

 

Kategorie