26Lut2016

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. podlaskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 26 lutego 2016 r.
Miejsce: Suwałki
Erasmus+ Edukacja szkolna

Fundacja Młody Malbork zaprasza na spotkanie informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+.

Spotkanie adresowane jest szczególnie do młodzieży, liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli w ramach edukacji pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

Program spotkania

09:00 | Rozpoczęcie spotkania
09:00-10:30| Struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika, priorytety programu, budżet projektu, wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool
10:30-10:45| przerwa kawowa
10:45-12:45| Akcja Kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna
12:45-13:00| przerwa kawowa
13:00-15:00| Akcja Kluczowa 2 – Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
15:00-15:30| E-twinning, Europass, Eurodesk

Rejestracja

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń mija 22 lutego 2016 r.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Kontakt

Fundacja Młody Malbork
erasmusplus@mlodymalbork.org
tel.
662396543

Kategorie