13Sty2016

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w woj. podlaskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 13 stycznia 2016 r.
Miejsce: Białystok
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Fundacja Młody Malbork zaprasza na spotkanie informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+.

Spotkanie adresowane jest szczególnie do młodzieży, liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli w ramach edukacji pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

Program spotkania

09:00 | Rozpoczęcie spotkania
09:00-11:00| Struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika, priorytety programu, budżet projektu, wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool
11:00-11:15| przerwa kawowa
11:15-12:15| Erasmus+ Młodzież
12:15-13:15| Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
13:15-13:30| przerwa kawowa
13:30-14:30| Erasmus+ Edukacja szkolna
14:30-15:30 | Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, oraz certyfikatów Youthpass i Europass

Rejestracja

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń mija 12 stycznia 2016 r.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul. Brukowa 2
Białystok

Kontakt

Fundacja Młody Malbork
erasmusplus@mlodymalbork.org
662396543

Kategorie