14Mar2016

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. podlaskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 14 czerwca 2016 r.
Miejsce: Suwałki
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Młody Malbork zaprasza na spotkanie informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+.

Spotkanie adresowane jest szczególnie do młodzieży, nauczycieli szkół technicznych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli organu prowadzącego placówki edukacyjne.

Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

Program spotkania

08:00 | Rozpoczęcie spotkania
08:00-10:30| Struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika, priorytety programu, budżet projektu, wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool
10:30-10:45| przerwa kawowa
10:45-11:15| Akcja Kluczowa 1 i Akcja Kluczowa 2
11:15-11:45| E-twinning, Europass, Eurodesk
11:45-12:00| przerwa kawowa
12:00-14:00| formalne i merytoryczne aspekty aplikowania do Programu

Rejestracja

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń mija 12 czerwca 2016 r.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Ul. Noniewicza 83
Suwałki

Kontakt

Fundacja Młody Malbork
erasmusplus@mlodymalbork.org
tel. 662396543

Kategorie