21Wrz2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. podlaskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 21 września 2015 r.
Miejsce: Białystok
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Młody Malbork zaprasza na spotkanie informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Spotkanie adresowane jest szczególnie do młodzieży, liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli w ramach edukacji pozaformalnej i nauczycieli szkół technicznych, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Program

Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

Rejestracja

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia. O udziale w spotkaniu informacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja kończy się 19 września.

Rejestracja

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do: 2 dni przed planowanym spotkaniem.

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka.

Kontakt

Damian Ciachorowski 
erasmusplus@mlodymalbork.org
+48 662 396 543

Kategorie