24Lut2016

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. podlaskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 24 lutego 2016 r.
Miejsce: Suwałki
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Młody Malbork zaprasza na spotkanie informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+.

Spotkanie adresowane jest szczególnie do młodzieży, nauczycieli szkół technicznych, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Program spotkania

Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

09:00 | Rozpoczęcie spotkania
09:00-11:30| Struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika, priorytety programu, budżet projektu, wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool
11:30-11:45| przerwa kawowa
11:45-12:15| Akcja Kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna
12:15-12:45| E-twinning, Europass, Eurodesk
12:45-13:00| przerwa kawowa
13:00-15:00| Akcja Kluczowa 2 – Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
15:00-15:30| formalne i merytoryczne aspekty aplikowania do Programu

Miejsce

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Rejestracja

Termin rejestracji mija 22 lutego br. Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz elektroniczny. Więcej informacji o spotkaniu na stronie organizatora.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do 2 dni przed planowanym spotkaniem.

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia. O udziale w spotkaniu informacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator ma prawo odwołać spotkanie informacyjne w przypadku nie zgłoszenia się na spotkanie minimum 30 osób.

Kontakt

Fundacja Młody Malbork
erasmusplus@mlodymalbork.org
tel. 662396543

Kategorie

You have Successfully Subscribed!