25Lut2016

Spotkanie informacyjne w ramach programu Erasmus+ Młodzież w woj. podlaskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 25 lutego 2016 r.
Miejsce: Suwałki
Erasmus+ Młodzież

Fundacja Młody Malbork zaprasza na spotkanie informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+.

Spotkanie adresowane jest szczególnie do młodzieży, liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli w ramach edukacji pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

Program

09:00 | Rozpoczęcie spotkania
09:00-10:30| Struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika, priorytety programu, budżet projektu, wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool
10:30-10:45| przerwa kawowa
10:45-12:45| Akcja Kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna
12:45-13:00| przerwa kawowa
13:00-15:00| Akcja Kluczowa 2 – Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
15:00-15:30| E-twinning, Europass, Eurodesk

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 22 lutego 2016 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Organizator ma prawo odwołać spotkanie informacyjne w przypadku nie zgłoszenia się na spotkanie minimum 30 osób.

Miejsce

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Kontakt

Fundacja Młody Malbork
erasmusplus@mlodymalbork.org
tel. 662396543

Kategorie