18Lis2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. warmińsko-mazurskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 18 listopada 2015 r.
Miejsce: Elbląg
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Fundacja Młody Malbork zaprasza na spotkanie informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+.

Spotkanie adresowane jest szczególnie do młodzieży, liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli w ramach edukacji pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Program spotkania

Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.
11:00 | Rozpoczęcie spotkania
11:00-11:30| Struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika
11:30-12:00| Priorytety programu
12:00-13:00 | Formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków
13:00-14:30 | Cykl realizacji projektu (zarządzanie i sprawozdawczość)
14:30-15:00 | Budżet projektu,
15:00-15:30 | Wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool
15:30-16:00 | Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, oraz certyfikatów Youthpass i Europass

Miejsce

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Aleja Grunwaldzka 137, Elbląg

Rejestracja

Termin rejestracji mija 16 listopada br. Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz elektroniczny. Więcej informacji o spotkaniu na stronie organizatora.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do 2 dni przed planowanym spotkaniem.

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia. O udziale w spotkaniu informacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator ma prawo odwołać spotkanie informacyjne w przypadku nie zgłoszenia się na spotkanie minimum 30 osób.

Kontakt

Fundacja Młody Malbork

erasmusplus@mlodymalbork.org

tel. 662396543

 

Kategorie