29Wrz2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Młodzież w woj. pomorskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 29 września 2015 r.
Miejsce: Gdańsk
Erasmus+ Młodzież

Stowarzyszenie Morena zaprasza na spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Młodzież, które odbędzie się w Gdańsku w dniu 29 września 2015 r. w godzinach od 8:30 do 14:30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorze Młodzież.

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, młodzieżowych grup nieformalnych, szkół, osób pracujących z młodzieżą z zakresie edukacji pozaformalnej oraz młodzieży.

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego do 25 września 2015 r. lub do wyczerpania miejsc.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona. Po spotkaniu ogólnym przewidywany jest czas na wymianę doświadczeń, konsultacje indywidualne i grupowe.

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Jarosław Sikorski, konsultant regionalny programu Erasmus+ Młodzież, telefon: 51 51 51 800 lub e-mail: js@morena.org.pl.

 

Kategorie